CÓŻ WSPANIALSZEGO NAD PIĘKNIE UKSZTAŁTOWANEGO CZŁOWIEKA !
P R Z Y J D Ź  !!!    Z O B A C Z  !!!    I   Z O S T A Ń   J E D N Y M   Z   N A S  !!!
Witajcie!
Menu witryny SP Nr 9
Menu witryny Gim Nr 6
link

A K T U A L N O Ś C I

informacja Szczegółowe informacje nt. programu "Dobry Start" clock

Szanowni Rodzice!

W związku z wejściem w życie w dniu 1 czerwca 2018r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (DZ.U. z 2018 r.poz.1061), od dnia 1 lipca 2018r. istnieje możliwość składania wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia "Dobry Start" drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia br. będzie można składać przedmiotowe wnioski, również drogą tradycyjną - papierową (§ 28 ww. Rozporządzenia). W związku z powyższym Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zamość zwraca się z prośba o umieszczenie w ogólnie dostępnych (widocznych miejscach ) w Państwa jednostce, informacji o programie wraz z terminami składania wniosków. Szczegółowe informacje nt. programu "Dobry Start" znajdą państwo na stronie mcpr.zamosc.pl oraz pod podanym linkiem:


play www.mcpr.zamosc.pl/272-program-rzadowy-dobry-start-czytaj ... document

informacja Lista uczniów zakwalifikowanych
       do klasy I sportowej oraz ogólnodostępnej na r. szk. 2018/2019! clock

Szanowni Rodzice!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu podaje do wiadomości listę uczniów zakwalifikowanych do klasy I sportowej oraz ogólnodostępnej na rok szkolny 2018/2019.


play Lista uczniów zakwalifikowanych - czytaj ... document

informacja PROGRAM RZĄDOWY "DOBRY START" - 300 DLA UCZNIA! clock

           

      Szanowni Państwo,
      Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych.


      1 czerwca 2018r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu "Dobry Start". Dzięki programowi rodzice i opiekunowie - bez względu na dochody - otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24 roku życia. Program "Dobry Start" to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7 roku życia do zakończenia zajęć.
      W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym wspólnym listem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej i poinformowanie rodziców, opiekunów uczniów o materiałach informacyjnych poświęconych programowi rządowemu "Dobry Start".
      Do szkół zostały już dostarczone ulotki dla rodziców. W najbliższym czasie Kuratorzy Oświaty przekażą Państwu również plakaty promujące świadczenie dobry start. Dziękujemy za aktywne włączenie się w akcję informacyjną.
W przypadku dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
      Z poważaniem
                          Anna Zalewska
                          Minister Edukacji Narodowej

      Załączniki:

arrow_text  List MEN do Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych - czytaj więcej ...   document

arrow_text  Ulotka promująca Rządowy Program "Dobry Start" - czytaj więcej ...   document

arrow_text  Plakat promujący Rządowy Program "Dobry Start" - czytaj więcej ...   document

informacja Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych! clock

 

   Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest organizacją pozarządową, samopomocową i niedochodową, której misją jest:
   "dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym, wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne z nim życie, oraz by mogły one przekształcać własny ból w gotowność niesienia pomocy innym"...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja INFORMACJA O ODBIORZE DECYZJI STYPENDIALNYCH! clock

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 9 w ZAMOŚCIU

informuje, że od 1 CZERWCA 2018r. można odbierać

w księgowości szkoły decyzje stypendialne

za r. szk. 2017/2018!


informacja INFORMACJA O ADRESIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ SP Nr 9! clock

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 9 w ZAMOŚCIU

informuje, że od 1 MAJA 2018r. obowiązuje

tylko jeden aktualny adres poczty elektronicznej

sp9zamosc.pl@wp.pl


informacja KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI ZAPRASZA NA SWOJEGO BLOGA! clock

KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

zaprasza na swojego bloga:


http://koloprzyjaciolbiblioteki9.blogspot.com - zobacz więcej ...  document

informacja "Pokoloruj swój Świat" - konkurs Marszałka Województwa Lubelskiego! clock

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w konkursie plastycznym "Pokoloruj swój Świat". Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/pokoloruj-swoj-swiat-konkurs-dla-uczniow-szkol-podstawowych - czytaj więcej ...  document

informacja Wystawa Zwierząt - "Nasi Milusińscy" clock

 

   W dniu 15.06.2018r. w Szkole Podstawowej Nr 9 odbyła się coroczna Wystawa Zwierząt - Nasi Milusińscy. Każdy uczestnik wystawy miał ze sobą opis swojego zwierzątka, który zawierał: wiek, imię, pochodzenie, rasa i spożywany pokarm.
   Na wystawie były różne zwierzęta tj. psy różnych ras, chomiki, świnki morskie, rybki, króliki, koty. Trwała 2 godziny i cieszyła się dużym powodzeniem...
   Zapraszamy za rok!

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja Wycieczka Samorządu Uczniowskiego do Sejmu RP! clock

 

   Dnia 12.06.2018r. Samorząd Uczniowski w składzie: Kacper Czekierada - III B, Klaudia Iwan - VII B, Hanna Furmańczuk - VII B wraz z opiekunem - p. Anną Iwan zostali zaproszeni przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi do wspólnego zwiedzania Sejmu RP. Na miejscu uczniowie zobaczyli salę obrad, hol główny i rozszerzyli swoją wiedzę na temat Konstytucji prawa polskiego. Zwiedzili także warszawską starówkę, pomnik syrenki oraz wjechali na ostatnie piętro Pałacu Kultury i Nauki, skąd podziwiali uroki Warszawy...

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja KONKURS "MODA EKOLOGICZNA"! clock

   W dniu 8 czerwca 2018r. uczniowie naszej szkoły: Dominika Buryła, Karol Kawala, Radosław Mikuła, Weronika Ryczek, Aleksandra Dubel wzięli udział w konkursie "Moda ekologiczna". Do udziału w/w wydarzeniu przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela biologii p. Anny Iwan. Wśród licznych prezentacji i dużej konkurencji nasi uczniowie: Aleksandra Dubel - z klasy 5b - otrzymała wyróżnienie, Karol Kawala z klasy 5a - zdobył nagrodę WICE MISTERA. Uczniowie pod opieką Barbary Mizerskiej wzięli udział w prezentacji strojów wykonanych z tworzyw i surowców ekologicznych i prezentowali się na tle szkół i przedszkoli zgłoszonych do konkursu...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja XXI rocznica kanonizacji Św. Jadwigi Królowej! clock

 

   DRODZY UCZNIOWIE!.
Z okazji XXI rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej przypadającej 8 czerwca zapraszamy na wystawę książek i pamiątek poświęconych Patronce naszego Gimnazjum. Wystawa ma miejsce w bibliotece szkolnej i będzie trwała cały czerwiec.

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY ZESZYT W SZKOLE! clock

   DRODZY UCZNIOWIE!.
   Wasze zeszyty, to nie tylko zapis tego, co dzieje się na lekcjach, to także zbiór informacji, z których Wy sami musicie wielokrotnie korzystać.
   Chcemy, żebyście dbali o swoje zeszyty. Pragniemy, abyście bez trudu potrafili znaleźć w nich to, co ważne i potrzebne.
   Zależy nam na tym, aby zeszyty uczniów naszej szkoły były prowadzone systematycznie i starannie. Dlatego ogłaszamy konkurs na najładniejszy zeszyt w szkole... - termin zakończenia 8 czerwca...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja "Bieg po zdrowie" clock

 

   W bieżącym roku szkolnym klasa 4b SP wzięła udział w Programie Antytytoniowym "Bieg po zdrowie" opracowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny. Celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Zajęcia w programie realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w życiu codziennym...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Blog Roku Young 2019! clock

   Serdecznie zapraszamy uczniów Państwa szkoły do udziału w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Blog Roku Young 2019.

   Blog Roku Young 2019 to bezpłatny konkurs, adresowany do uczniów klas szkół podstawowych i gimnazjów, których zadaniem będzie regularne prowadzenie dziennika internetowego. Dodawane przez młodzież autorskie wpisy będą oceniane w określonych kategoriach.
   Celem konkursu jest rozbudzanie wśród młodzieży twórczych umiejętności oraz sprawne wykorzystanie Internetu i możliwości promocji własnej twórczości, jakie daje sieć. Pragniemy promować poprawną polszczyznę, kreatywne pisanie oraz kulturę czytelniczą wśród młodego pokolenia przy pomocy nowoczesnych technik komunikowania.
   Harmonogram I edycji konkursu "Blog Roku Young":
   * Od 7.03.2018 do 27.03.2018 - zgłoszenie uczestnictwa w konkursie,
   * Od 30.03.2018 do 10.06.2018 - I etap konkursu,
   * Od września 2018 do grudnia 2018 - II etap konkursu,
   * Od stycznia 2019 do marca 2019 - III etap konkursu,
   * Od marca 2019 do maja 2019 - IV etap konkursu,
   * Czerwiec 2019 - ogłoszenie zwycięzcy i wręczenie nagród.
   Dodatkowe informacje:
   Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie odbywa się z poziomu strony konkursowej (zakładka "KONKURSY") dostępnej na stronie http://www.bloggujemy.pl poprzez formularz aplikacyjny.
   Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:
   http://bloggujemy.pl/dlauczniow.php

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości! clock

 

   Szanowni Państwo,
   Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych,
           Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie.


   Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to ważna rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem. Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie w działania edukacyjne na rzecz uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości i zachęcam do kontynuowania Państwa aktywności w tym zakresie.
   Na stronie internetowej https://men.gov.pl/niepodlegla przygotowaliśmy specjalną zakładkę poświęconą inicjatywom rocznicowym. Będziemy na niej na bieżąco aktualizować działania ministerstwa, jednostek podległych i kuratoriów oświaty. Zachęcam do obserwowania naszych inicjatyw.
   Świętujmy razem 100-lecie niepodległości Polski!
   Z wyrazami szacunku
   Anna Zalewska
   Minister Edukacji Narodowej

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Wyjazd na paintball... clock

   Z okazji Dnia Dziecka nasi uczniowie z klas 2A i 2B gimnazjum pojechali do Szewni Dolnej na paintball.
   Jako wyposażenie otrzymaliśmy ubranie moro, maskę, rękawiczki, chustę moro i marker z kulkami. Mieliśmy okazję rozegrać różne scenariusze gier przygotowane przez organizatorów. Bawiliśmy się świetnie, chociaż strzały bywały bolesne. Na koniec mogliśmy odpocząć przy ognisku, w chłodnym cieniu lasu...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja Piłkarze ręczni dwa razy na podium! clock

 

   Od października 2017r. do czerwca 2018r. dwa nasze zespoły uczestniczyły w rozgrywkach "Małej ligi piłki ręcznej chłopców". W kategorii szkoły podstawowe zespół złożony z uczniów klas szóstych zdobył III miejsce.
   Drugi zespół złożony z uczniów z klas II gimnazjum i klas VII szkoły podstawowej zajął II miejsce.
   Uroczyste podsumowanie z wręczeniem nagród odbyło się 7 czerwca na Rynku Wielkim w Zamościu na Artur Siódmiak Summer Tour. Nagrody wręczał wielokrotny reprezentant Polski w piłce ręcznej Artur Siódmiak - Srebrny i Brązowy medalista Mistrzostw Świata...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Wzięliśmy udział w GRZE PATRIOTÓW... clock

   29 maja 2018 drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową Nr 9 /Ewa Szewczyk, Dominika Buryła i Dawid Szlendak/ oraz Gimnazjum Nr 6 /Amelia Sadowska, Patrycja Kaproń i Kacper Gęborys/ uczestniczyły w "Grze Patriotów" - grze miejskiej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 10 z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.
   Podsumowanie "Gry patriotów" zaszczycił Pan Prezydent Andrzej Wnuk, który wręczył uczestnikom dyplomy i rozmawiał z nimi o miejscach przedstawionych na archiwalnych fotografiach. Wszyscy uczestnicy imprezy podziękowali organizatorom za świetną zabawę i chwilę refleksji nad naszą wspólną historią...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja Będziemy pływać w Lublinie!!! clock

 

   29.05.2018r. na Krytej Pływalni w Zamościu odbyły się Rejonowe Igrzyska SZS Dzieci i Młodzieży w Pływaniu. Sztafeta dziewcząt reprezentująca SP Nr 9 w Zamościu w kategorii Dzieci, płynąca w składzie: Izabela Naklicka, Oliwia Szewczak, Paulina Łysejko, Weronika Buczak, Natalia Hauzner i Wiktoria Szmidt, zajęła I miejsce.
   Sztafety chłopców reprezentujący SP Nr 9 w Zamościu w kategorii Dzieci i sztafety dziewcząt i chłopców reprezentujący SP Nr 9 w Zamościu w kategorii Młodzieży zajęły II miejsce...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Miejski Finał Czwartków Lekkoatletycznych! clock

 

 

   25.05.2018r. na stadionie OSiR w Zamościu odbył się Miejski Finał "Czwartków Lekkoatletycznych". SP Nr 9 w Zamościu okazała się najlepsza i zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji szkół miejskich.
   Medaliści zawodów finałowych...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Scrabble "Dla Niepodległości"! clock

 

   W dniu 29 maja 2018r. pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu odbyły się Mistrzostwa Miasta Zamość Szkół Podstawowych w Scrabble "Dla Niepodległości", zorganizowanych w związku z rocznicą 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.
   W zawodach wzięli udział uczniowie naszej szkoły - Zuzanna Moszczyńska z klasy 6c i Kamil Sroczyński z klasy 6b, którzy zajęli szczytne II-gie miejsce ze wszystkich szkół biorących udział w mistrzostwach.
   Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Dawid i Mikołaj pojadą na centrale zgrupowanie OSPR! clock

   W dniach 24-27.05.2018r. w Potoczku odbyła się wojewódzka konsultacja Ośrodków Szkolenia Piłki Ręcznej, w której uczestniczyło czterech uczniów naszego gimnazjum: Kacper Balczyński, Mikołaj Bednara, Szymon Koc i Dawid Szewczak. Celem tej konsultacji było wyłonienie sześciu najlepszych piłkarzy ręcznych z województwa lubelskiego na centralne zgrupowanie, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 2-12.08.2018r. W wyniku bardzo dobrze zaliczonych testów sprawnościowych oraz pozytywnej opinii trenera koordynatora Dawid Szewczak z III A i Mikołaj Bednara z II A będą reprezentować szkołę i nasz OSPR na Summer Camp Gdańsk 2018.
   GRATULACJE!!!

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja WYCIECZKA DO WIEDNIA I BRATYSŁAWY! clock

   W dniach 22-25 maja 25 osobowa grupa uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczyła w wycieczce do Austrii i na Słowację. Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu brali udział we wspólnie zorganizowanej wycieczce zagranicznej.
   Pierwsze dwa dni zwiedzaliśmy przy słonecznej pogodzie najpiękniejsze zabytki stolicy Austrii - Wiednia: Pałac Schonbrunn z pięknymi ogrodami, Belweder, Ogród Różany, Ring, Hofburg, Hiszpańską Szkołę Jazdy, Katedrę św. Szczepana, wzgórze Kahlenberg oraz bajkowy dom Hundertwasserhaus.
   Ostatni dzień wycieczki to zwiedzanie stolicy Słowacji - Bratysławy. Ze względu na deszcz podziwialiśmy w większości zabytki z autokaru. Mieliśmy możliwość obejrzeć Zamek Bratysławski oraz najważniejsze zabytki stolicy...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Wiosenna edycja czwartków lekkoatletycznych...! clock

   Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny biorą udział w cyklicznej imprezie lekkoatletycznej jaką są "Czwartki L.A." Reprezentują nas uczniowie klas sportowych. Rywalizują z rówieśnikami z zamojskich szkół oraz uczniami ze szkół powiatu zamojskiego.
   Startują w biegach na 60m,300m,600m,1000m oraz w skoku w dal, w skoku wzwyż oraz rzucie piłeczką palantową.
   Finał "Czwartków L.A." odbędzie się 22.05.2018r. na stadionie OSiR w Zamościu. Życzymy powodzenia.

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja "RAZEM TWORZYMY HISTORIĘ"! clock

   18 maja 2018r. w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu odbył się Sejmik Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych miasta Zamość.
   Temat sejmiku to "Razem tworzymy historię". Zaproszenie na sejmik przyjęły szkoły: SP Nr 2, SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 7, SP Nr 9, SP Nr 10, SOSW oraz Katolicka Szkoła Podstawowa.
   Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 7b - Klaudia Iwan, Hanna Furmańczuk oraz Zuzanna Lenkiewicz wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego p. Joanną Nowak...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Tydzień profilaktyki...! clock

   W dniach 16-23 maja 2018r. w ramach "Tygodnia profilaktyki" roku uczniowie, nauczyciele oraz rodzice Szkoły Podstawowej Nr 9 uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych dotyczących CYBERPRZEMOCY - bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.
   Prowadzący Robert Turski edukator SOF-OKLES-a podczas 2 godzinnych warsztatów ukazał młodym ludziom zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu. W czasie spotkania z nauczycielami oraz rodzicami uczniów biorących udział w warsztatach prowadzący zapoznał zebranych z wynikami sondażu przeprowadzonego wśród uczniów dotyczącego wykorzystania Internetu przez młodzież w sytuacji braku kontroli i świadomości zagrożeń ze strony dorosłych...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Spotkanie ze Strażą Miejską...! clock

   15 maja 2018r. uczniowie klas IV i mieli przyjemność spotkać się ze Strażnikami Miejskim Miasta Zamość, którzy rozmawiali z nimi o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym poruszaniu się rowerem.
   Dzieci dowiedziały się także, jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na nich podczas jazdy rowerem oraz dlaczego warto stosować elementy odblaskowe.
   W trakcie spotkania przybliżone zostały przepisy z zakresu ruchu drogowego dotyczące rowerzystów. Zwrócono uwagę na miejsca szczególnie niebezpieczne w Zamościu dla rowerzystów.

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Medalowe sztafety...! clock

   Złote dziewczęta - tak można powiedzieć o sztafecie dziewcząt płynących 6x25m stylem dowolnym na Igrzyskach Dzieci w Pływaniu, które odbyły się 11.05.2018r. na zamojskiej krytej pływalni. Uczennice SP 9 w Zamościu płynące w składzie: I. Naklicka, O. Szewczak, P. Łysejko, W. Buczak, N. Hauzner i W. Szmidt pokonały wszystkie swoje rywalki, zajęły pierwsze miejsce i uzyskały awans na zawody rejonowe.
   Chłopcy płynący w składzie: J. Wójcik, K. Kopciowski, B. Libera, F. Sałamacha, K. Dziura i M. Dziura zajęli drugie miejsce i również uzyskali awans na zawody rejonowe.
   Indywidualnie najlepiej popłynęła Iza Naklicka zajmując pierwsze miejsce na 50m stylem motylkowym...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja POKAZY CHEMICZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW...! clock

   Dnia 10 maja 2018r. gościliśmy w murach naszej szkoły dzieci z PM Nr 8 w Zamościu.
   Uczennice klasy 2B gimnazjum, pod nadzorem nauczyciela chemii p. Joanny Nowak, przygotowały dla przedszkolaków ciekawe eksperymenty chemiczne. Zorganizowaliśmy pokazy chemiczne dla najmłodszych w myśl zasady głoszonej przez Konfucjusza: "Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem." Podczas pokazów uczennice w przystępny sposób tłumaczyły skomplikowane procesy i reakcje chemiczne. Mali naukowcy mieli okazję dowiedzieć się m.in.: jak można rozdzielić składniki tuszu, z czego składa się cukier, czy ogrzane powietrze jest lżejsze od zimnego, jak fenoloftaleina barwi roztwory, co jest gęstsze: woda czy olej oraz wiele innych ciekawych informacji...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja Chwila z poezją... clock

   VI Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 9 odbył się 10 maja 2018 roku.
   Wyłonieni w eliminacjach klasowych uzdolnieni recytatorzy prezentowali dwa wybrane przez siebie wiersze. Poziom prezentacji był wysoki, interpretacje świadczyły o wrażliwości na poezję i umiejętności przekazywania emocji. Laureatom gratulujemy! Czekamy na kolejną edycję konkursu...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Srebrne wieloboistki!!! clock

   Uczennice SP 9 w Zamościu w składzie: W. Szmidt, I. Naklicka, N. Piasecka, W. Buczak, M. Gałaszkiewicz i D. Buryła wywalczyły drugie miejsce w czwórboju L.A., który odbył się na stadionie OSiR w Zamościu 9.05.2018r. Dziewczęta zdobyły 1040 punktów i awansowały na zawody rejonowe.
   Chłopcy w składzie: M. Rucki, J. Wójcik, D. Stępniak, D. Szlędak, K. Witkowski i K. Kopciowski zajęli trzecie miejsce w zawodach miejskich.
   Wszystkim lekkoatletom gratulujemy!!!

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja LEKCJA EKOLOGII... clock

 

   W środę 9 maja 2018r. uczniowie klasy II a pod opieką pani Teresy Szumowskiej i Eweliny Malec zaprezentowali swoim kolegom ciekawą lekcję ekologii.
   W barwnym przedstawieniu teatralno-muzycznym młodzi aktorzy zwracali uwagę na problemy ochrony środowiska, uczyli szacunku dla przyrody i otaczającego świata, wskazywali postawy i zachowania ekologiczne. Uczniowie klas I-III wspólnie złożyli przyrzeczenia ochrony przyrody i zdobyli certyfikaty "Przyjaciele Ziemi".

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja DZIEŃ FLAGI RP i ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA! clock

   "Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" pisał Cyprian Kamil Norwid, a od najmłodszych lat uczniowie uczą się wiersza "...czerwień to miłość, biel - serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste."
   Majowe obchody rozpoczęliśmy 2 maja od udziału Pocztów Sztandarowych naszych szkół w uroczystym podniesieniu flagi państwowej RP na Rynku Wielkim w asyście honorowej przedstawicieli służb mundurowych i mieszkańców.
   Inauguracją 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja była msza święta...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Pływackie sztafety na medal!!! clock

   Zamojska pływalnia kolejny raz gościła najwszechstronniejszych pływaków.
   24.04.2018r. odbyła się druga runda Grand Prix w pływaniu dla uczniów szkół podstawowych. Sztafety SP 9 w Zamościu spisały się bardzo dobrze.
   Dziewczęta płynące 4x25m stylem dowolnym pokonały wszystkie rywalki i zajęły I-sze miejsce.
   Sztafeta chłopców 4x25m stylem dowolnym oraz sztafeta 25m stylem zmiennym w składzie mieszanym zajęły II-gie miejsca.
   Indywidualnie najlepiej spisała się Iza Naklicka...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Akcja "Pola Nadziei" clock

   W ramach kampanii hospicyjnej "Pola Nadziei" 19 kwietnia 2018r. przy parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu po niedzielnych Mszach świętych wolontariusze z naszej szkoły kwestowali na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych.
   Ofiarodawcy, którzy wsparli hospicjum otrzymali symboliczny kwiat żonkila - znak rozpoznawcz kampanii - międzynarodowego symbolu nadziei.

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Targi edukacyjne "Zawodowy strzał w dziesiątkę"! clock

   W piątek 13.04.2018r. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Targi edukacyjne dla uczniów gimnazjów pod hasłem "Zawodowy strzał w 10!". To wspólna inicjatywa Lubelskiego Kuratorium Oświaty i samorządów byłego województwa zamojskiego. Targi miały na celu przede wszystkim zachęcić młodzież do kształcenia zawodowego.
   Nasi uczniowie z klasy 2A i 2B gimnazjum pod opieką p. Joanny Nowak oraz p. Sylwii Zimon, a także p. Krzysztofa Kawali również uczestniczyli w tym wydarzeniu...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja NASZE LINGWISTKI...! clock

   11 kwietnia 2018r. uczennice trzeciej klasy gimnazjum: Klaudia Jurczyszyn, Natalia Bekas i Daria Pitak brały udział w międzyszkolnym Konkursie Języka Niemieckiego FIT IN DEUTSCH zorganizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące w Zamościu.
   Uczennice osiągnęły bardzo dobre wyniki w konkursie. Miło nam poinformować, że uczennica klasy IIIB Natalia Bekas zajęła II miejsce w konkursie pokonując uczestników reprezentujących szkoły z zamojskich gimnazjów oraz z Tomaszowa Lubelskiego i Zwierzyńca...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Dziewczyny bezkonkurencyjne! clock

   Kolejny raz nasze uczennice potwierdzają swoje umiejętności tenisowe.
   W rozgrywanych w Szczebrzeszynie Rejonowych Igrzyskach Dzieci w Tenisie Stołowym Szkolnego Związku Sportowego w dniu 11 kwietnia 2018r. wszystkie nasze zawodniczki wywalczyły awans na zawody wojewódzkie, zajmując następujące miejsca...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Ważne zwycięstwo! clock

 

 

   Ważne zwycięstwo odniosły uczennice naszej szkoły w rozgrywanych 7 kwietnia 2018r. w hali przy ulicy Kalinowej Mistrzostwach Województwa Lubelskiego LZS w Tenisie Stołowym.
   W kategorii "szkoły podstawowe" nasze dziewczęta zajęły I miejsce...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Przedszkolaki w SP 9 w Zamościu...!!! clock

   5 kwietnia 2018r. w SP 9 w Zamościu odbyły się zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci z zamojskich przedszkoli - przyszłych uczniów klasy pierwszej. W czasie kiedy rodzice dzieci zapoznawali się z ofertą SP 9 przedstawianą przez dyrekcję szkoły maluchy spędzały czas na sportowo. Brały udział w zabawach rzutnych, kopnych, zwinnościowych i zręcznościowych. Dzieci cały czas były pod opieką pań z nauczania początkowego i nauczycieli wychowania fizycznego. Podczas spotkania dzieci i rodzice zobaczyli tańce i pokazy gimnastyczne w wykonaniu uczennic klasy sportowej 5a.
   Dziękujemy za przybycie i zapraszamy do naszej szkoły.

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja Przedszkolaki w szkole...!!! clock

   Wzorem lat ubiegłych Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu zorganizowała cykl spotkań dla 6 latków z Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Zamościu. Przedsięwzięcie to ma na celu przybliżenie dzieciom środowiska szkolnego oraz zmniejszenie tzw. "lęku przed nieznanym".
   Przez kolejne trzy tygodnie przedszkolaki uczestniczą w przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach. Są to zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz zajęcia sportowe, artystyczne i komputerowe. Ponadto przyszli uczniowie uczestniczą w pokazach fizycznych przygotowanych przez starszych kolegów.
   Podczas wizyt w szkole przedszkolaki mają okazję zobaczyć jak wygląda świetlica, sale lekcyjne oraz biblioteka z centrum multimedialnym. Podziwiają sale gimnastyczne, salki do gimnastyki korekcyjnej i narciarnię. Zachwycają się wystrojem i zapachami ze szkolnej stołówki. Uczą się robić zakupy w szkolnym sklepiku. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się szatnie z prawdziwymi uczniowskimi szafkami.
   Mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom, dzieci nabierają przekonania, że w szkole jest bezpiecznie, miło i niezwykle ciekawie, a we wrześniu bez trwogi i lęku przekroczą szkolne mury, gdzie pozyskają nowych, wspaniałych kolegów i koleżanki.

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja Przedszkole - pokazy!!! clock

   Przedszkolaki odwiedziły naszą szkołę po raz trzeci. Dla odwiedzających nas siedmiolatków ten rok szkolny jest ich ostatnim czasem przeżywanym w przedszkolu. Przed nimi nowe wyzwanie - nauka w szkole. Aby lepiej się do tego przygotować dzieci miały możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych, plastycznych i komputerowych.
   Zapewne większość z nich siedząc w ławkach, obserwując "pracę" swoich rówieśników oraz starszych koleżanek i kolegów, zaangażowanych przy wykonywaniu doświadczeń fizycznych, na pewno nieśmiało myślało o spełnieniu swoich marzeń o szkole i byciu uczniem.
   W miłej atmosferze czas szybko minął i trzeba było wracać do przedszkola. Mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom, dzieci przekonały się na własne oczy, że w szkole jest miło i niezwykle ciekawie. Sześciolatki już teraz zostały zaproszone na kolejne spotkanie w szkole, tym razem ze swoimi rodzicami.

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja "Trzymaj Formę!"! clock

   W bieżącym roku szkolnym w SP Nr 9 w Zamościu realizowany jest Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę!". Głównym celem programu jest edukacja w zakresie kształtowania nawyków prozdrowotnych młodzieży.
   Jedną z form realizacji programu są lekcje, w których uczestniczą uczniowie SP i Gimnazjum, dotyczące zdrowego i aktywnego stylu życia młodzieży. Uczniowie na zajęciach dowiadują się, czym jest dieta i jak racjonalnie się odżywiać oraz jakie są mity i fakty dotyczące żywienia. Uczniowie uzmysławiają sobie, jak ważna jest aktywność fizyczna dla zdrowia młodego człowieka...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja KIERMASZ WIELKANOCNY ZA NAMI! clock

   Kolorowe palmy, zajączki, baranki, oryginalne wydmuszki ni pisanki, papierowa wiklina, stroiki i piękne filcowe ozdoby - to tylko niektóre "dzieła", w jakie można było zaopatrzyć się na naszym stoisku podczas Kiermaszu Wielkanocnego na Rynku Wielkim w Zamościu. Własnoręcznie przygotowane przez uczniów ozdoby cieszyły się dużym zainteresowaniem. Przy tak szerokim asortymencie, każdy mógł znaleźć coś dla siebie...
   Udział w kiermaszu wielkanocnym na stałe wpisał się w życie naszej szkolnej społeczności, a jej głównym celem jest kultywowanie obyczajowości oraz tradycji związanych z obchodami Świąt Wielkiej Nocy.

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja Orzeł Biały - Nasza Duma! clock

   Ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły cieszył się konkurs plastyczny pod hasłem "Orzeł Biały-Nasza Duma", organizowany z okazji 100-lecia niepodległości Polski, przez senatorów RP. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 4-7 oraz oddziałów gimnazjalnych. Wykonali niezwykle ciekawe prace, co zostało docenione przez organizatorów.
   Nagrody i wyróżnienia otrzymało aż dziewięciu uczniów. Byli to: Oliwia Nagórska - kl. III B, Patrycja Pikus - kl. III B, Emilia Hauzner - kl. VII a, Dawid Pieczykolan - kl. VII a, Kinga Marecka - kl. VII b, Michał Nowaki - kl. VI a, Julia Binięda - kl. V a, Julia Kania - kl. IV b Paweł Tor - kl. IV c.
   Prace tych uczniów wyróżniono udziałem w wystawie, zorganizowanej w Galerii Rzeźby prof. Mariana Koniecznego w Zamościu. Serdecznie gratulujemy.

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Szkolny konkurs piosenki dziecięcej - "Spotkanie z piosenką"! clock

   Uczniowie klas I-III naszej szkoły zaprezentowali swoje talenty wokalne na konkursie piosenki dziecięcej pt. "Spotkanie z piosenką". Konkurs został zorganizowany 28 marca przez wychowawców świetlicy. Dzieci z dużym zaangażowaniem i radością wystąpiły przed publicznością zachwycając nas, nie tylko wykonaniem utworów, ale również pięknymi strojami. Jury po burzliwej naradzie postanowiło przyznać...
   Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały dyplomy oraz słodkie upominki, zwycięzcy otrzymali piękne nagrody. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja Wielkanocna Zbiórka Żywności "Tak, POMAGAM"! clock

   Przeżywany obecnie czas Wielkiego Postu, a z nim zachęta do jałmużny doskonale łączy się z akcją, podczas której wolontariusze Caritas Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej uczestniczyli w XIV Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności pod hasłem: "Tak, POMAGAM!".
   10 marca również wolontariusze Szkolnego Koła Caritas po raz kolejny włączyli się do akcji. W sklepie Biedronka przy ul. Lubelskiej zbierali artykuły żywnościowe z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu, z których Caritas przygotuje paczki świąteczne dla osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, żyjących w ubóstwie, aby każdy mógł cieszyć się ze Zmartwychwstania Chrystusa.

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Wiosenne narty...! clock

 

   Wykorzystując bardzo dobre warunki śnieżne panujące w okolicach Zakopanego w dniach 6-9.03.2018r. uczniowie klas III i IV w ramach białej szkoły doskonalili swoje umiejętności narciarskie.
   Zajęcia na stoku odbywały się pod czujnym okiem instruktorów. Wieczorami odbywały się zajęcia lekcyjne. Uczniowie odbyli także spacer po Krupówkach i mogli zrelaksować się w zakopiańskich termach.

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja "PODRÓŻ PO POLSCE"! clock

   6 marca 2018r. naszą szkołę odwiedził Teatr Edukacyjny z Rzeszowa z występem zatytułowanym "Podróż po Polsce". Podczas spotkania aktorzy, wskazując na mapie miejscowości, do których się udawali przypominali widzom, co to jest mała ojczyzna, jednocześnie nawiązując do symboli narodowych.
   Odbycie wspólnej podróży z występującymi, związane było z wykonywaniem różnych zadań. Odwiedzając kolejne miasta dzieci poznawały legendy z nimi związane, najważniejsze zabytki, stroje regionalne ich mieszkańców oraz język, jakim się posługują.
   Podczas wspólnego podróżowania nie zabrakło elementów muzycznych ubarwiających wspólną zabawę. Najbardziej aktywnych uczestników spotkania aktorzy nagrodzili symbolicznymi upominkami.

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja Mistrzowie nart na start! clock

 

   Mroźna aura przywitała 2-go marca w Jacni uczestników Mistrzostw Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zamościu w Narciarstwie Alpejskim. Pomimo niskiej temperatury (-10st.C) na stoku było gorąco.
   Piękna słoneczna pogoda, gorąca herbata i drożdżówki ufundowane przez Dyrekcję pozwoliły 32 uczestnikom zawodów rywalizować w 2 kategoriach wiekowych: piąte klasy i młodsi oraz szóste i starsi uczniowie.
   W dwukrotnym slalomie najlepsi okazali się ...
   Wszystkim serdecznie gratulujemy! Zapraszamy w następnym sezonie zimowym!

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja SPORTOWA ZIMA!!! clock

   Od stycznia do marca 2018r. w SP Nr 9 w Zamościu realizowany jest Program Upowszechniania Sportów Zimowych. Programem objętych jest ponad 100 uczniów naszej szkoły.
   W ramach tego programu uczą się i doskonalą swoje umiejętności jazdy na łyżwach i na nartach zjazdowych. Zajęcia odbywają się na lodowisku oraz stokach narciarskich w Jacni, Szopowem i Chrzanowie. Nasi uczniowie z ogromnym zapałem i zaangażowaniem, korzystając z uroków zimy, uczestniczą w zajęciach na świeżym powietrzu.

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja Urodziny Królowej św. Jadwigi - spotkanie z poezją! clock

   28 lutego w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z okazji 644 rocznicy urodzin Królowej św. Jadwigi, które było poświęcone właśnie Jej i twórczości Pana Rodryga Wiśniewskiego, wielbiciela i czciciela osoby Pani Wawelskiej. Podczas spotkania w nastrojowym klimacie wysłuchaliśmy historii życia naszej Patronki oraz wierszy Jej poświęconych. Mogliśmy także zapoznać się z wydarzeniami z życia Pana Rodryga, które doprowadziły do nawiązania współpracy z naszym Gimnazjum. Na koniec spotkania uczestnicy zostali symbolicznie poczęstowani cukierkami jak na prawdziwe urodziny przystało!
   Spotkanie zorganizowało Koło Przyjaciół Biblioteki i Szkolne Koło Caritas.

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja Brawo dziewczyny! clock

 

   Kolejny wielki sukces odniosły nasze tenisistki stołowe. W rozgrywanych 15 lutego 2018r. w Kocudzy zawodach SZS w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt zajęły II miejsce.
   W finale uległy jedynie zawodniczkom z Lubartowa. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Borysz Karina, Moszczyńska Zuzanna, Szmidt Wiktoria.

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Laureaci komkursu literackiego "DEBIUT"! clock

   "Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa".

   W sobotę 27 stycznia, w ZDK odbyło się podsumowanie Konkursu Literackiego "Debiut". W ramach spotkania odbyły się warsztaty, chwila z planszami, ogłoszenie wyników oraz rozmowa z jurorami.
   Dziękujemy wszystkim młodym literatom za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy sukcesu. Nagrodzone teksty młodych Debiutantów będzie można usłyszeć podczas kolejnej edycji "Spotkania na schodach".
   Utalentowani literacko uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie "Debiut". Aż 5 osób zostało docenionych przez jury: nagrodę otrzymała Wiktoria Silezin z kl.3A Gimnazjum Nr 6 w kategorii POEZJA, zaś wyróżnione zostały uczennice Szkoły Podstawowej Nr 9: Łucja Skiba z kl. 4c w kategorii POEZJA oraz Karolina Jakubiak z kl. 4c, Julia Dumańska z kl. 4a i Urszula Molas z kl. 4a w kategorii PROZA.
"Debiutantkom" serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Tenisistki w formie! clock

 

   Nasze dziewczęta kolejny raz udowodniły, że stale utrzymują wysoką formę sportową. W rozgrywanych 25 stycznia 2018r. Drużynowych Rejonowych Igrzyskach Dzieci Szkolnego Związku Sportowego wyraźnie pokonały konkurencję zajmując I miejsce.
   Tym samym nasze uczennice wywalczyły awans na zawody wojewódzkie ...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Tego jeszcze nie było! clock

   Przed feriami nasza biblioteka gimnazjalna przyciągnęła tłumy. Powodem była zorganizowana 25 stycznia akcja, która trwała cały dzień. Polegała ona na wylosowaniu numerka, a następnie wypożyczeniu książki z tą samą liczbą. Lektury były obłożone w szary papier, dlatego biorący udział nie mieli pojęcia, co będą czytać!
Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Przez cały dzień w bibliotece gromadziły się spore grupy uczniów zainteresowanych udziałem w zabawie. Oczywiście nie zabrakło również niespodzianek - do jednej z książek dołączona była nagroda specjalna. Mamy nadzieję, że książki, którymi były w większości nowości zakupione do biblioteki w styczniu, przypadły czytelnikom do gustu i po feriach wrócą do biblioteki spragnieni nowej porcji literackich przeżyć.

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Zmagania pod koszem! clock

 

   23.01.2018r. odbyły się Miejskie Igrzyska SZS Dzieci w Mini Koszykówce Dziewcząt. Uczennice z naszej szkoły zajęły III miejsce ...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja I ZNOWU ZAGRAŁA... WOŚP 2018! clock

 

   14 stycznia 2018 roku 25 wolontariuszy z klas trzecich naszego gimnazjum pod opieką p. Jarosławy Lasek i p. Joanny Nowak kwestowało na rzecz XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
   Uzbierali oni kwotę 10880 zł 03 gr !!!
   Gratulacje!

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja Grand Prix z Pływania! clock

 

   10.01.2018r. na krytej pływalni odbyło się Grand Prix z Pływania w klasie 5a. Rywalizacja odbywała się na kilku dystansach ...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Wieczór kolęd... clock

 

   "Polskie kolędy są naszym narodowym skarbem. Pielęgnujmy więc ten piękny, polski obyczaj wspólnego śpiewania kolęd, który jest niepowtarzalny w skali całego świata, integrujący nasze rodziny, a podczas tego wieczoru integrujący naszą szkolną rodzinę, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły" - takimi słowami p. dyr. Jerzy Kolano rozpoczął Wieczór kolęd zorganizowany w Szkole Podstawowej Nr 9 w Zamościu. Szkolny chór wykonał przepiękne kolędy i pastorałki. Uczniowie poszczególnych klas prezentowali na scenie wybrane przez siebie kolędy. Na uwagę zasługuje fakt włączenia rodziców w występy swoich pociech, dzięki czemu można było zobaczyć całą gamę pasterzy i przepięknych aniołków w różnym wieku. Niezwykłą cechą tego koncertu była możliwość wspólnego śpiewania publiczności razem z wykonawcami. Niezapomniana atmosfera tego wieczoru, pełna serdeczności i wzajemnej życzliwości zachęciła nas do zorganizowania kolejnego spotkania w przyszłym roku...

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja IV Orszak Trzech Króli w Zamościu - My też tam byliśmy! clock

 

   W tym roku, 6 stycznia, Zamojski Orszak Trzech Króli przemaszerował uliczkami Starego Miasta pod hasłem "Bóg jest dla wszystkich". Wśród uczestników była liczna, bo 50-osobowa grupa pastuszków, których stanowili uczniowie naszej szkoły. Jesteśmy dumni ze szkolnej straży rodzicielskiej, w której obok dyrekcji i nauczycieli wędrowali, wspólnie kolędując rodzice naszych uczniów.
   Ku uciesze organizatorów i uczestników Orszaku Trzech Króli pogoda dopisała, dlatego nikt nie śpieszył się do domu. Na zakończenie uroczystości na wszystkich czekała gorąca, wojskowa grochówka i inne smaczne niespodzianki. Wróciliśmy do szkoły w dobrych humorach z postanowieniem, że za rok znów tam będziemy...

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja Dziękujemy za wszystkie głosy oddane w Plebiscycie Miast! clock

 

   Zamość wygrał etap wojewódzki w konkursie na Świetlną Stolicę Polski i 10 tysięcy złotych na sprzęt AGD dla potrzebujących. Dzięki wszystkim głosującym, w ten sposób doposażono m.in. Pogotowie Opiekuńcze i Rodzinny Dom Dziecka. Sprzęt trafił również do wielu rodzin, podopiecznych zamojskiego MCPR.


   Dziękujemy Wam za wszystkie głosy oddane na nasze Miasto!

   Zamość po raz drugi wygrał konkurs na Świetlną Stolicę Polski. Do potrzebujących z Zamościa trafi sprzęt AGD o wartości 50 000 zł ufundowany przez Grupę Energa.

informacja JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE 2017! clock

 

   Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku. To czas radości, spotkań, śpiewania kolęd, poznawania tradycji. 22 grudnia, jak co roku w naszej szkole odbyły się Jasełka. Piękna dekoracja wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny, wyjątkowy nastrój.
   Młodzi aktorzy przedstawili współczesną rodzinę przygotowującą się do Świąt Bożego Narodzenia. Był św. Józef, Maryja i aniołowie. Do małego Jezusa przybyli z darami trzej królowie, pastuszkowie i uczniowie.
   Piękny śpiew kolęd i pastorałek uświadomił i przypomniał o tym, że Święta Bożego Narodzenia są już bardzo blisko. Inscenizacja miała na celu pokazanie, że prócz pięknej choinki, wspaniałych prezentów ważna jest tak naprawdę sfera duchowa i to, że każdy z nas może ofiarować Jezusowi wszystkie radości i smutki.
   Jasełka pozwoliły poczuć rodzinną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne świętowanie narodzin Zbawiciela. Na zakończenie Pan Dyrektor podziękował uczniom za występ oraz złożył życzenia świąteczne...

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja Akcja - Świąteczne czytanie bajek... clock

 

   Dnia 18.12.2017r. uczennice z Koła Przyjaciół Biblioteki odwiedziły świetlice szkolną w ramach akcji czytania dzieciom książek. Świąteczna opowieść Francesci Simon "Koszmarny Karolek i wigilijne figle", bardzo spodobała się maluchom, które chętnie zgłaszały się do odpowiedzi na zadawane później pytania. Dla najbardziej aktywnych przewidziane były nagrody - krasnale wykonane własnoręcznie przez dziewczyny z koła. Uczennice rozdawały również autografy, na które chętnych nie brakowało!

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja BIAŁA SZKOŁA 2017! clock

 

   Po raz kolejny nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach "Białej Szkoły" ma Podhalu. Wyjazd miał miejsce w dniach 12-15.12.2017r., a bazą wypadową grupy tym razem był Pensjonat "U zbójnika" w miejscowości Murzasichle. W grudniowej edycji szkoły na nartach uczestniczyli uczniowie z klasy 5a, 6a, 7a oraz 3a gimnazjum. Oprócz zajęć edukacyjnych przechodzili intensywne szkolenie narciarskie na stokach stacji "Kaniówka" w Białce Tatrzańskiej oraz stacji "Małe Ciche". Po szusowaniu zażywali relaksującej kąpieli w Aquaparku Zakopane. Kolejny wyjazd, tym razem dla klas 4, planowany jest na początku marca 2018r. Zapraszamy!

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja Śladami Archimedesa... clock

 

   Uczniowie:
      * Weronika Zalewska z kl. 5a SP
      * Wiktoria Szmidt z kl. 5a SP
      * Zuzanna Rzeszutek z kl. 3A GIM
      * Dawid Szewczak z kl. 3A GIM
      * Daria Pitak z kl. 3B GIM
      * Emilia Bartnik z kl. 2B GIM
      uzyskali tytuły laureatów w 28 edycji Olimpiady Wiedzy Archimedes.Plus-Matematyka Plus.


   Gratulujemy osiągnięcia wspaniałych wyników i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja ŚWIĄTECZNE KONKURSY JĘZYKOWE ROZSTRZYGNIĘTE!!! clock

   Oczekując na święta uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym konkursie plastyczno-językowym "Święta Bożego Narodzenia w krajach niemieckojęzycznych". Wybrali się w podróż po krajach niemieckojęzycznych poznając najciekawsze tradycje świąteczne, dowiadując się, że kolęda "Cicha noc" powstała w Austrii, a tradycja ubierania choinek narodziła się w Niemczech. Efektem ich podróży są przepiękne prace plastyczne.
   Uczniowie mieli również możliwość udziału w świątecznym konkursie językowym "List do świętego Mikołaja: A letter to Santa Claus" w języku angielskim. Założeniem konkursu było samodzielne napisanie listu, którego treść miał stanowić pomysł indywidualny każdego uczestnika. Mogła to być tradycyjna prośba o wymarzony prezent dla siebie lub kogoś z rodziny czy też dla przyjaciela, osoby potrzebującej. List mógł być również prośbą o prezent niematerialny - np. poprawienie czyjejś trudnej sytuacji. Pomysły uczestników były ciekawe i różnorodne, tak jak i forma dostarczonych listów...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY... clock

   Jak co roku, czas przed Świętami Bożego Narodzenia upłynął nam pod znakiem przygotowań do Kiermaszu Bożonarodzeniowego.
   12 grudnia, mogliśmy zaprezentować nasze prace. W tym roku do współpracy zaprosiliśmy rodziców i dzieci, uczęszczające do świetlicy oraz wychowawcę z klasy IB naszej szkoły.
   Na Kiermaszu można było znaleźć moc ozdób świątecznych, piękne stroiki, bombki, ozdoby choinkowe, sianko i inne świąteczne dekoracje. Nikogo nie trzeba było zachęcać do kupowania pięknych ozdób.
   Fundusze zebrane podczas kiermaszu zostaną przekazane na codzienne potrzeby naszej świetlicy. Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie w naszą akcję kiermaszową. Naszym świetliczkom gratulujemy wytrwałości i pracy podczas przygotowania ozdób świątecznych i ich sprzedaży.

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja "TAK. POMAGAM!" clock

 

 

 

   W dniu 9 grudnia 2017r. po raz kolejny wolontariusze Szkolnego Koła "Caritas" zbierali produkty w ramach ogólnopolskiej zbiórki żywności "Tak. Pomagam!" organizowanej przez Caritas Polska. Zachęcali klientów sklepu Biedronka przy ul. Lubelskiej do udziału w akcji, rozdawali ulotki, informowali co może się przydać potrzebującym na święta.
   Wolontariuszy wspierała Pani Magdalena Dołgan, wiceprezydent Zamościa, która dołączyła do akcji...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja TEATRALNY SUKCES GIMNAZJALISTEK! clock

 

 

   8 grudnia 2017r. zespół teatralny naszego gimnazjum wziął udział w Młodzieżowych Spotkaniach Teatralnych – XI Przeglądzie Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Uczennice klasy IIIA wygrały konkurs, zajmując I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.

 

 

   Zaprezentowały przedstawienie "Misja specjalna", które zostało entuzjastycznie przyjęte przez publiczność...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja OGÓLNOPOLSKA ŚWIETLICOWA WYMIANA POCZTÓWEK! clock

   Dzieci ze świetlicy wzięły udział w akcji wychowawców świetlicy z całej Polski, która miała na celu wysłanie pocztówek do innych świetlic.
   Celem tej akcji było poznanie różnych regionów Polski, ich zabytków, dbanie o dobrą współpracę między świetlicami, dbałość o poprawne adresowanie kartek pocztowych oraz uzyskiwanie uśmiechów dzieciaków, które z niecierpliwością czekały na nadchodzące kartki. Dzieciaki nie dość, że uczą się adresowania pocztówek, ale mogą też "podróżować" po kraju i poznać ciekawe miasta i miasteczka, w których jeszcze nie mieli okazji być...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja FINAŁ AKCJI "UŚMIECH ZA CUKIEREK"! clock

   W ramach akcji organizowanej przez Fundację DR CLOWN "Uśmiech za cukierek" uczniowie naszej szkoły przez dwa tygodnie zbierali cukierki dla dzieci w szpitalach i domach dziecka. Udało nam się zgromadzić 28 kg cukierków.
   Finałem akcji był wyjazd uczniów klas II-gich gimnazjum do Niepublicznego Szpitala Zamojskiego na oddział pediatrii oraz do Domu Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu.
   6 grudnia uczniowie przekazali dzieciom słodycze oraz drobne podarunki, przez co chcieli wywołać uśmiech na ich twarzach...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja PODSUMOWANIE AKCJI ZBIERANIA KARMY DLA FUNDACJI "ZEA"! clock

   Dnia 5.12.2017r. zakończyliśmy akcję zbierania karmy dla bezdomnych kotów i psów, którymi opiekuje się Fundacja Zea. Uczniowie klas IV- VI przez 4 tygodnie zbierali karmę suchą i mokrą.
   Zebraliśmy 179,622 kg karmy dla zwierząt. Najwięcej karmy zebrała klasa Va i uzyskała tytuł "KLASY Z SERCEM"...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja Turniej Tenisa Stołowego o Puchar św. Mikołaja... clock

   Już po raz 9 rozegrany został w naszej szkole Turniej Tenisa Stołowego o Puchar św. Mikołaja.
   Tym razem większość zawodników stanowiły dziewczęta od klasy II szkoły podstawowej do klasy III gimnazjum.
   Na spotkanie ze Świętym Mikołajem 2 grudnia przybyła także grupa rodziców. Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja AKCJA - "DAR SERCA NA SERDUSZKO DLA MAŁEGO IGORKA"! clock

   Po raz kolejny zorganizowaliśmy akcję charytatywną, której dochód przeznaczony jest na trzecią już operację serduszka małego Igorka.
   Podczas zabawy andrzejkowej - 30 listopada - w Szkole Podstawowej Nr 9 w Zamościu odbyła się akcja charytatywna sprzedaży ciasteczek. Przeprowadzili ją uczniowie z klasy VIa. Udało się uzbierać rewelacyjną kwotę, bo aż 1000 zł! Pieniążki te zasilą zbiórkę na operację serduszka małego Igorka...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja RÓŻANIEC TO SKARB... clock

 

 

 

   Różaniec to skarb - Pod takim hasłem odbyły się obchody Jubileuszu 20 lecia Szkolnej Wspólnoty Żywego Różańca. W historię 54 lat istnienia Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zamościu wpisuje się 20 lat działalności kół Żywego Różańca. Jubileuszowe Święto rozpoczęło się w szkole 29 listopada 2017r.

 

   W pięknie udekorowanej sali sportowej zgromadzili się: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, rodzice, uczniowie, członkowie z Róż Różańcowych Rodziców w intencji dzieci z różnych środowisk z Zamościa i okolic oraz kapłani angażujący się w rozwój formacji różańcowej.

   Uroczystość rozpoczął p. Dyrektor Jerzy Kolano, który powitał zaproszonych gości oraz wprowadził w atmosferę spotkania....

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja NASZE TENISISTKI ZNÓW NAJLEPSZE W ZAMOŚCIU! clock

 

 

 

   29 listopada w hali przy ulicy Kalinowej rozegrano miejskie zawody Szkolnego Związku Sportowego w kategorii Igrzyska dzieci (do 6 klasy SP) w drużynowym tenisie stołowym.
   Nasza ekipa w składzie: Moszczyńska Zuzanna, Kossowska Paulina, Szmidt Wiktoria pewnie pokonała wszystkie drużyny z zamojskich podstawówek i zajęła I miejsce ...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja EVENT LEKKOATLETYCZNY KLAS PIERWSZYCH... clock

 

 

   22.11.2017r. w SP Nr 9 w Zamościu odbył się event lekkoatletyczny.
   W zmaganiach sportowych udział wzięli wszyscy uczniowie klas pierwszych.
   Dla większości dzieci były to pierwsze poważne zawody sportowe.
   Rywalizacja toczyła się na szybkościowych, zwinnościowych i skocznościowych torach przeszkód ...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja AWANS NA ZAWODY WOJEWÓDZKIE... clock

   16.11.2017r. na Krytej Pływalni w Zamościu odbyły się Rejonowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży w Pływaniu. Sztafety reprezentujące SP Nr 9 w Zamościu w kategorii Dzieci popłynęły bardzo dobrze i wywalczyły awans na zawody wojewódzkie. Dziewczęta pokonały wszystkie swoje rywalki i zajęły pierwsze miejsce. Chłopcy zajęli drugie miejsce, ulegając jedynie sztafecie z Krasnegostawu...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA... clock

   Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej mieli okazję wykazać się umiejętnością pięknego czytania wybranych utworów Astrid Lindgren w konkursie "Mistrz pięknego czytania".
   Konkurs, zorganizowany przez nauczycieli z biblioteki szkoły podstawowej, został przeprowadzony 14 listopada 2017r. w sali teatralnej. Jury konkursu oceniało dykcję, interpretację utworu i ogólne wrażenie artystyczne ...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI! clock

   Święta narodowe są po to, by przypominać o potrzebie pamięci. Nasza szkoła dumnie i radośnie celebrowała 99 rocznicę odzyskania niepodległości. 11 listopada uczestniczyliśmy w manifestacji patriotycznej na Rynku Wielkim.
   To właśnie tam przy tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się główne uroczystości ze składaniem kwiatów i apelem pamięci. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Pocztów Sztandarowych szkoły, nauczyciele i uczniowie.

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja ZŁOTE SZTAFETY... clock

 

 

 

 

 

 

   8.11.2017r. na Krytej Pływalni w Zamościu odbyły się Miejskie Igrzyska SZS Dzieci i Młodzieży w Pływaniu.
   Sztafety w kategorii Dzieci popłynęły rewelacyjnie, pokonały wszystkich rywali i zajęły pierwsze miejsce wśród dziewcząt i chłopców.
   W Igrzyskach Młodzieży sztafeta dziewcząt zajęła drugie miejsce, a sztafeta chłopców czwarte miejsce...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja KOLEJNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W ROZGRYWKACH SZS! clock

   W dniu 7 listopada w naszej hali sportowej rozegrany został miejski etap Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkolnego Związku Sportowego w drużynowym tenisie stołowym (klasy VII oraz II i III gimnazjum).
Kolejny raz bezkonkurencyjne w Zamościu okazały się nasze dziewczęta ...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja EVENT LEKKOATLETYCZNY KLAS TRZECICH... clock

 

 

   Dnia 7.11.2017r. w naszej szkole - SP Nr 9 w Zamościu odbył się międzyszkolny event sportowy "Lekkoatletyka dla Każdego" organizowany przez Ośrodek Lekkiej Atletyki w Zamościu. Uczniowie klas trzecich z zamojskich szkół podstawowych rywalizowali w następujących konkurencjach: sztafeta sprinterska, sztafeta sprintersko-płotkarska, sztafeta sprintersko-slalomowa, rzut piłką lekarską w przód i skoki dodawane. Po emocjonującej walce i dogrywce...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja JESIEŃ W SZKOLNEJ ŚWIETLICY!!! clock

   W tym roku w świetlicy szkolnej mamy aż cztery klasy pierwsze, w związku z tym wychowawcy przygotowali dużo atrakcyjnych zabaw i zajęć dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem tych klas. Najbardziej przypadły do gustu naszym wychowankom zabawy w kącikach zainteresowań - w świetnie wyposażonym sklepiku świetlicowym, kuchence oraz zajęcia plastyczne.
   W naszej świetlicy uczniowie mają do dyspozycji gry dydaktyczne, warcaby, klocki lego, zabawy te wdrażają do kulturalnego zachowania w zespole, uczą współpracy, ćwiczą sprawność umysłową oraz pamięć. Zwracamy uwagę, że listopad będzie miesiącem turniejów warcabowych w świetlicy, które dodatkowo będą uczyć zdrowej rywalizacji ...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja ZAJĘCIA PROWADZONE W SZKOLNEJ ŚWIETLICY!!! clock

   Codziennie w naszej świetlicy prowadzone są zajęcia ruchowe, gdyż są najbardziej lubiane przez dzieci z klas I-IV, które uczęszczają do świetlicy. Są to zajęcia ruchowe, sportowe, zręcznościowe mające na celu rozwijanie właściwej postawy, sprawności fizycznej dzieci, zajęcia odbywają się w różnych salach gimnastycznych. Wybieramy Świetlicowych Mistrzów Sportu, zachęcając do zdrowej rywalizacji.
   Prowadzone zajęcia czytelnicze, oraz teatralne rozwijają wyobraźnię dzieci, przygotowują do występów w teatrzykach i inscenizacjach świetlicowych. Dzieci doskonalą umiejętności czytania, wzbogacają język wypowiedzi, rozwijają zainteresowanie literaturą i uczą się korzystać z dobrej lektury ...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja JESIENNY TEATRZYK!!! clock

   W piątek 27 października 2017r. uczniowie klas młodszych mieli okazję zaprezentować swoje uzdolnienia przed kolegami i koleżankami ze swojej szkoły, dziećmi z Przedszkola Nr 14 i rodzicami.
   Po raz pierwszy w tym roku uczniowie przygotowali przedstawienie pt. "Jesień - jesienne inscenizacje". Było bardzo kolorowo i wesoło, ale też trochę sentymentalnie, bo pożegnaliśmy lato. Nową porę roku powitaliśmy śpiewem, tańcem oraz pięknymi i zabawnymi wierszami. Występy były urozmaicone wesołym quizem i wykonaniem piosenek wspólnie z widownią, wykorzystano piosenki w wersji karaoke ...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja MAMY KRAJOWEGO LAUREATA! clock

   Mamy Krajowego Laureata w Internetowym Konkursie Matematycznym! Ewa Szewczyk - uczennica klasy 6a, zajęła 2 miejsce w kraju, w swojej kategorii wiekowej, w IV edycji internetowego konkursu Maks Matematyczny.
   Wyniki bardzo dobre i dobre uzyskali również...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja SREBRNE DRUŻYNY!!! clock

   19 października 2017r. odbyły się Miejskie Igrzyska SZS w badmintonie dziewcząt i chłopców. Obie drużyny zajęły drugie miejsce. Nasi uczniowie po zaciętych meczach pokonali zespoły ze Szkoły Podstawowej Nr 6 i ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zamościu...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ!!! clock

   Dnia 17 października 2017r. odbył się w naszej szkole V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej, którego mottem było hasło tegorocznych obchodów Dnia Papieskiego "Idźmy naprzód z nadzieją".
   Organizatorem konkursu była SP Nr 9 w Zamościu. Patronat nad konkursem objęła Parafia św. Michała Archanioła w Zamościu oraz Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu. Celem konkursu było uczczenie Dnia Papieskiego oraz upowszechnienie piękna tematyki poezji religijnej ...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja SPORTOWE "OSKARY" ROZDANE!!! clock

   We wtorek, 17 października, w Szkole Podstawowej Nr 9 w Zamościu odbyło się podsumowanie miejskiego współzawodnictwa sportowego zamojskich szkół za rok szkolny 2016/2017. Udział w nim wzięły wszystkie typy zamojskich szkół, a obejmowało ono zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy w Lublinie w ramach Miejskich Igrzysk Sportowych, Gimnazjady i Licealiady.
   Wśród szkół podstawowych najlepiej we współzawodnictwie wypadła Szkoła Podstawowa Nr 9 zdobywając 363 punkty ...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja ŚLUBOWANIE KLAS I !!! clock

   W środę 11 października 2017r. miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter.
   Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości - pasowanie na ucznia. Nadeszła wreszcie oczekiwana chwila, kiedy to wprowadzono sztandar, dostojnie odśpiewano hymn szkoły i chóralnie powtarzano tekst ślubowania. Dyrektor szkoły p. Jerzy Kolano wraz z Wiceprezydentem Miasta Zamościa p. Andrzejem Zastąpiło nie mieli najmniejszych wątpliwości, gdy poprzez symboliczne dotknięcie każdego dziecka, dużym "ołówkiem" przyjmowali je do grona uczniów naszej szkoły...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja NAJLEPSI W ZAMOŚCIU!!! clock

   Po trzech edycjach "Czwartków L.A" SP Nr 9 w Zamościu zajmuje I miejsce w klasyfikacji zamojskich szkół podstawowych.
   Najlepsze wyniki osiągnęli:
   * Izabela Naklicka - 35m w rzucie piłeczką palantową
   * Wiktoria Szmidt - 2.07.85 s. w biegu na 600m
   * Maksymilian Rucki - 39m w rzucie piłeczką palantową
   * Martyna Gałaszkiewicz - 3.92 m w skoku w dal
   * Natalia Piasecka - 34m w rzucie piłeczką palantową

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU!!! clock

 

   6 października 2017r. uczniowie klasy IIA naszego gimnazjum, pod patronatem Fundacji Dr Clown, zorganizowali akcję społeczną z okazji Światowego Dnia Uśmiechu. Akcja miała miejsce na Zamojskiej Starówce.
   Celem akcji było wywołanie uśmiechu na jak największej liczbie twarzy i uświadomienie ludziom, że uśmiech czyni cuda...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej ...   aparat

informacja WYCIECZKA DO BLIŻOWA !!! clock

   Dnia 3 października 2017r. uczniowie klas IV pod opieką wychowawców pojechali do Wioski Przygody "FRAJDA" położonej we wsi Bliżów. Mimo dżdżystej pogody wyjazd należał do bardzo udanych. W programie wycieczki było mnóstwo atrakcji: poszukiwanie skarbów, wbijanie gwoździ, malowanie twarzy, szalony tor przeszkód, rzut beretem, przeciąganie liny czy wyścigi w workach...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja ZAWODY POLONIJNE!!! clock

   29.09.2017r. na obiektach OSiR w Zamościu odbył się IV Kresowy Festiwal Polonijny Młodzieży Szkolnej. W zawodach wzięli udział sportowcy ze Lwowa, z Mościsk i Szczelścisk z Ukrainy oraz uczniowie zamojskich szkół.
   Nasza reprezentacja, występująca w składzie...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja NASZE PIERWSZE SUKCESY! clock

   29 września 2017r. w Centrum Kultury Filmowej STYLOWY odbył się finał konkursu czytelniczego "Czytam, bo lubię" zorganizowanego przez Księgarnię Edukacyjno-Językową BOOK CLUB pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym swoje ulubione utwory literackie zaprezentowało 6 finalistów.
   Do tego grona zakwalifikowano, spośród wielu zgłoszeń z zamojskich i okolicznych szkół, dwie uczennice naszej szkoły...

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZAMI Z FUNDACJI Dr CLOWN! clock

 

   Dnia 26.09.2017r. w naszej szkole gościliśmy wolontariuszy z Fundacji "Dr Clown". Celem Fundacji jest wywoływanie uśmiechu na twarzach chorych, a misją przekonanie, że smutek można leczyć. Obecnie około 600 wolontariuszy, w przebraniu "doktora clowna", odwiedza w całej Polsce prawie 60 tysięcy potrzebujących.
   Program "Terapii śmiechem i zabawą" realizowany jest w szpitalach oraz placówkach specjalnych, edukacyjnych i opiekuńczych. W spotkaniu brali udział uczniowie klas II i III gimnazjum. Zaproszeni goście opowiadali młodzieży o pracy wolontariuszy. W rezultacie około 20 uczniów naszego gimnazjum wyraziło chęć wstąpienia do grona wolontariuszy Fundacji "Dr Clown".

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja BIEGANIE Z PAŁECZKĄ!!! clock

 

   21.09.2017r. w zamojskim parku odbyły się Miejskie Igrzyska SZS w sztafetowych biegach przełajowych. Dziewczęta reprezentujące SP Nr 9, biegnące w składzie : D. Buryła, M. Gałaszkiewicz, E. Szewczyk, O. Szewczak, K. Kobylarz, W. Szmidt, zajęły II-gie miejsce. Chłopcy zajęli III-cie miejsce.
Gratulujemy!!!

arrow_text  Czytaj więcej ...   document

informacja INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018! clock

 

   Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia.
   4 września 2017r. uczniowie uroczyście pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny 2017/2018. Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziliśmy udziałem w uroczystej Mszy Świętej w Kościele św. Michała Archanioła. O godzinie 9.15 nauczyciele i uczniowie spotkali się na hali gimnastycznej, gdzie odbyła się część oficjalna. Dyrektor Szkoły - Pan Jerzy Kolano serdecznie powitał społeczność szkolną. Szczególne słowa zostały skierowane do uczniów klas pierwszych oraz ich rodziców. Życzył im wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.
   Życzymy wszystkim Uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

informacja MIEJSKIE OBCHODY 78 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ... clock

   1 września 2017r. podczas manifestacji patriotycznej w zamojskiej Rotundzie - miejscu kaźni tysięcy osób - zamościanie oddali hołd ofiarom II wojny światowej.
   Naszą szkołę reprezentowały Poczty Sztandarowe, Dyrekcja oraz nauczyciele. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 19.15. W programie był ceremoniał wojskowy, okolicznościowe wystąpienie prezydenta Miasta Zamość, wspólna modlitwa, apel poległych wraz z salwą honorową, a także złożenie kwiatów.

arrow_text  Zobacz więcej w galerii zdjęć ...   aparat

Biuletyn Informacji Publicznej
oko  Zobacz galerie zdjęć !  
Kalendarz
link