CÓŻ WSPANIALSZEGO NAD PIĘKNIE UKSZTAŁTOWANEGO CZŁOWIEKA !
P R Z Y J D Ź  !!!    Z O B A C Z  !!!    I   Z O S T A Ń   J E D N Y M   Z   N A S  !!!
Witajcie!
Menu witryny SP Nr 9
Menu witryny Gim Nr 6
link

D O Ż Y W I A N I E   U C Z N I Ó W
kucharz
OBIADY wydawane są codziennie w godzinach 11.30 - 13.00.

CENNIK
               Cena obiadu dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zamościu:
                       * pełny obiad - 7,50 zł
                       * 2-gie danie - 6,50 zł
                       * zupa - 2,00 zł

    Informacja dotycząca płatności za obiady   arrow_menu czytaj więcej ... document

    Informacja - wykaz składników i alegenów arrow_menu czytaj więcej ... document

    Płatności za obiady można dokonywać osobiście w stołówce szkolnej (u dostawcy obiadów) do dnia 5-go każdego miesiąca w godz. 8.00-10.00 lub na konto:
55 2490 0005 0000 4500 1129 0673 do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc abonamentowy.
    W stołówce szkolnej wydawane są obiady przez firmę:
    "CULINARIA" - Adam Kot, ul. Kilińskiego 29, Zamość 22-400.

dozywianie
Biuletyn Informacji Publicznej
oko  Zobacz galerie zdjęć !  
Kalendarz
link