CÓŻ WSPANIALSZEGO NAD PIĘKNIE UKSZTAŁTOWANEGO CZŁOWIEKA !
P R Z Y J D Ź  !!!    Z O B A C Z  !!!    I   Z O S T A Ń   J E D N Y M   Z   N A S  !!!
Witajcie!
Menu witryny SP Nr 9
Menu witryny Gim Nr 6
link

O F E R T A   E D U K A C Y J N A
nauka

Oferta dla uczniów klas I w r. szk. 2017/2018 - Szkoła Podstawowa Nr 9

W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w skład której wchodzą:
face edukacje:
- polonistyczna, społeczna, techniczna, przyrodnicza, matematyczna - 12 godz.;
- muzyczna, plastyczna - 2 godz.;
- język obcy (angielski) - 2 godz.;
- zajęcia komputerowe - 1 godz.;
- wychowanie fizyczne - 3 godz.
   * Razem 20 godzin zajęć edukacyjnych dla dziecka w klasie I.

face dodatkowo w Zamościu:
- program powszechnej nauki pływania realizowany tylko przez 2 lata (po pół roku w klasach pierwszych i drugich - 1 wizyta tygodniowo na basenie).

Ponadto:
face specjalne zajęcia rozwijające wyobraźnię matematyczną - mają na celu przygotowanie dziecka do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w przyszłości;
face rozszerzony program sportowy - program jest ukierunkowany na efekty zdrowotne związane z prawidłowym rozwojem fizycznym dzieci, obejmuje pływanie, tenis oraz inne zajęcia związane z poznawaniem różnych dyscyplin sportu i rekreacji; planujemy jego realizację w klasie z rozszerzonym programem sportowym;
face planujemy utworzenie 4 klas pierwszych, w tym 1 klasy sportowej;
face program powszechnej nauki pływania;
face nauka jazdy na nartach - we wszystkich klasach planujemy realizację programu nauki jazdy na nartach w oparciu o własny sprzęt i instruktorów.

 

Biuletyn Informacji Publicznej
oko  Zobacz galerie zdjęć !  
Kalendarz
link