CÓŻ WSPANIALSZEGO NAD PIĘKNIE UKSZTAŁTOWANEGO CZŁOWIEKA !
P R Z Y J D Ź  !!!    Z O B A C Z  !!!    I   Z O S T A Ń   J E D N Y M   Z   N A S  !!!
Witajcie!
Menu witryny SP Nr 9
Menu witryny Gim Nr 6
link

Patron Gim Nr 6

   patronka_gim6 Królowa św. Jadwiga (1374-1399) urodziła się 18 lutego 1374 roku jako córka Ludwika, króla Węgier i Polski, oraz Elżbiety Ośniackiej. Po ojcu odziedziczyła tron Polski.

   16 października 1384 roku odbyła się koronacja 10-cio letniej Jadwigi. Ze względów dynastycznych w wieku 4 lat została zaręczona z Wilhelmem, synem cesarza Leopolda. Ustalenia te anulowano. Jednak Wilhelm pojawił się w Krakowie, pragnąc poślubić Jadwigę. Mimo życzliwości i uczucia, jakim darzyła go młodziutka królowa, musiał jednak opuścić Kraków.

   W związku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także wobec dalekosiężnych planów polskich rozważano możliwość unii Polski z Litwą.

 

   Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy. Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły (15 lutego), odbyła się w katedrze królewskiej 18 lutego 1386 roku.

   Jadwiga miała wtedy 12 lat, a Jagiełło 35. Królowa stała się sprawczynią i uczestniczką chrystianizacji Litwy. Biorąc czynny udział w rządzeniu państwem, prowadziła głębokie życie religijne. Wojciech Jastrzębiec, arcybiskup gnieźnieński, który przez pewien czas był kanclerzem królowej, zapisał: "Z doświadczenia wiemy, że spełniała przeróżne uczynki miłosierdzia, cierpliwości, postów, czuwań oraz innych niezliczonych dzieł pobożnych".

   Królowa Jadwiga poprzez akt fundacyjny i testamentalny zapis na rzecz Akademii Krakowskiej uchodzi za współzałożycielkę Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   patronka_gim6 zmarła mając 25 lat, wkrótce po urodzeniu córki i jej śmierci - 17 lipca 1399 roku w Krakowie. Z chwilą śmierci rozpoczął się kult Jadwigi - wierni uciekali się do niej w modlitwach i otrzymywali łaski, o czym świadczyły liczne wota.

 

   Piękne świadectwo o królowej Jadwidze dał ks. Jan Długosz: "Była ona bardzo powabna na twarzy, lecz obyczajami i cnotami powabniejsza; krzewicielka wiary katolickiej na Litwie (...) Ona przez Wielki Post i Adwent poskramiała ciało swoje włosiennicą i nadzwyczajnymi umartwieniami. Była pełna wielkiej szczodrobliwości wobec biednych, wdów, przybyszów i wobec wszelkich nędzarzy i potrzebujących. Nie było w niej lekkomyślności, nie było gniewu (...) pychy, zazdrości lub zawziętości. Odznaczała się głęboką pobożnością i niezmierną miłością Boga".

 

   8 czerwca 1979 roku, zatwierdzając publiczny kult, jakim cieszyła się królowa Jadwiga od niepamiętnych czasów, w Katedrze na Wawelu Jan Paweł II odprawił po raz pierwszy Mszę św. ku czci błogosławionej królowej Jadwigi, wynosząc ją tym samym na ołtarze.

   Kanonizacja królowej Jadwigi miała miejsce również w Krakowie 8 czerwca 1997 roku. Grób św. Jadwigi (oraz jej relikwie) znajdują się w Katedrze na Wawelu.

   patronka_gim6 Królowa Jadwiga jest dla nas przykładem wybitnej osobowości ze względu na wartości, które wyznawała i swoim życiem potwierdzała. Są to: umiłowanie pokoju, wrażliwość na krzywdę, rozumienie ludzkich potrzeb, zasługi dla kraju i języka polskiego. Wartości te, zawsze aktualne, umiejętnie łączyła z głęboką religijnością.
   Żywy temperament i silny charakter potrafiła wykorzystać w celu doskonalenia własnej osobowości, kształcenia duszy i rozumu, a także w służbie drugiemu człowiekowi.
   Ten humanitaryzm średniowiecznej królowej imponuje nam, ludziom XXI wieku, dlatego spośród wielu możliwych kandydatów na patrona szkoły wybraliśmy tą postać.

      arrow_text  Czytaj więcej - Historia Gimnazjum Nr 6  document

Biuletyn Informacji Publicznej
oko  Zobacz galerie zdjęć !  
Kalendarz
link