CÓŻ WSPANIALSZEGO NAD PIĘKNIE UKSZTAŁTOWANEGO CZŁOWIEKA !
P R Z Y J D Ź  !!!    Z O B A C Z  !!!    I   Z O S T A Ń   J E D N Y M   Z   N A S  !!!
Witajcie!
Menu witryny SP Nr 9
Menu witryny Gim Nr 6
link

R A D A   R O D Z I C Ó W
rada rodziców
Prezydium Rady Rodziców
Przewodniczący Marcin Lechowicz - tel. 601-233-433
Skarbnik Alicja Nowak
Sekretarz Agnieszka Hojda
Skład Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 9 /z oddziałami gimnazjalnymi/ w r. szk. 2017/2018
Szkoła Podstawowa Nr 9
L.p. Imię i nazwisko rodzica Klasa
1. Agnieszka Kędziera 1 A
2. Katarzyna Gil 1 B
3. Katarzyna Dużyńska 1 C
4. Katarzyna Namroży-Popielec 1 D
5. Elżbieta Gołębiowska 2 A
6. Jerzy Wieczerzak 3 A
7. Marcin Lechowicz 3 B
8. Anna Suseł 3 C
9. Beata Malus 3 D
10. Tomasz Dudek 3 E
11. Łukasz Płocharz 4 A
12. Wojciech Mazurek 4 B
13. Magdalena Jakubiak 4 C
14. Katarzyna Klimek 4 D
15. Anna Naklicka 5 A
16. Lilia Gilewska 5 B
17. Alicja Nowak 6 A
18. Marzena Pac 6 B
19. Agata Różańska 6 C
20. Rafał Bida 7 A
21. Maria Rarot 7 B
Gimnazjum Nr 6
L.p. Imię i nazwisko rodzica Klasa
1. Anna Koza 2 A
2. Agnieszka Bartnik 2 B
3. Małgorzata Pieczykolan 3 A
4. Katarzyna Milewska 3 B

Składka na Radę Rodziców 2017/2018

Składki na Radę Rodziców na rok szkolny 2017/2018 można wpłacać na konto:

Bank Zachodni WBK 37 1500 1807 1218 0003 9772 0000

zaznaczając w tytule wpłaty: imię, nazwisko ucznia, klasa.

Wysokość składki na rok szkolny 2017/2018 wynosi 30 zł.

Prosimy o przesłanie potwierdzenie wpłaty na:

play adres  e-mail  Rady  Rodziców:    rrsp9zamosc@wp.pl

arrow_text  Czytaj więcej → Regulamin Rady Rodziców  document

Biuletyn Informacji Publicznej
oko  Zobacz galerie zdjęć !  
Kalendarz
link