CÓŻ WSPANIALSZEGO NAD PIĘKNIE UKSZTAŁTOWANEGO CZŁOWIEKA !
P R Z Y J D Ź  !!!    Z O B A C Z  !!!    I   Z O S T A Ń   J E D N Y M   Z   N A S  !!!
Witajcie!
Menu witryny SP Nr 9
Menu witryny Gim Nr 6
link

S A M O R Z Ą D   U C Z N I O W S K I
samorząd

   Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i założoną przez uczniów. W skład samorządu wchodzą wszyscy uczniowie szkoły.

   Dla realizacji swoich celów ogół uczniów szkoły wybiera swoich przedstawicieli - organy Samorządu Uczniowskiego: Przewodniczącego Samorządu Klasowego, Zarząd, Radę, Komisję Rewizyjną, Komisje.

   Samorząd Uczniowski reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie. Samorząd współpracuje z nauczycielami, administracją szkolną, poszczególnymi klasami, rodzicami, kółkami zainteresowań i środowiskiem lokalnym.

   Przez swoich przedstawicieli w Radzie Szkoły Samorząd Uczniowski uczestniczy w uchwalaniu Statutu Szkoły oraz współdecyduje o życiu i pracy szkoły. Samorząd Uczniowski nie jest fikcją, jeżeli rozwiązuje realne problemy uczniów i podejmuje realne decyzje.

   Poprzez pracę w samorządzie uczniowie uczą się angażować w życie społeczne i służenia innym. Nabywają postaw obywatelskich i rozwijają cechy oraz umiejętności przywódcze. Uczą się planowania i osiągania założonych celów.

Skład Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej Nr 9 /z oddziałami gimnazjalnymi/ w r. szk. 2017/2018
Przewodniczący SU Kacper Czekierda
Z-ca przewodniczącego SU Szymon Koc
Sekretarz Klaudia Iwan
Opiekunowie SU
Joanna Czerwonka, Joanna Nowak

   POCZET SZTANDAROWY SP Nr 9:

   Skład:

1. Klaudia Iwan,
2. Kinga Marecka,
3. Hanna Pokrywka,
4. Roksana Rarot,
5. Mikołaj Dyrkacz,
6. Kacper Gładosz,
7. Emil Pleson.

   POCZET SZTANDAROWY Gim Nr 6:

   I skład:

1. Julia Iskierka,
2. Wiktoria Silezin,
3. Mikołaj Zaciera.

   II skład:

1. Natalia Bekas,
2. Magdalena Paska,
3. Jakub Siwiec.

Biuletyn Informacji Publicznej
oko  Zobacz galerie zdjęć !  
Kalendarz
link