CÓŻ WSPANIALSZEGO NAD PIĘKNIE UKSZTAŁTOWANEGO CZŁOWIEKA !
P R Z Y J D Ź  !!!    Z O B A C Z  !!!    I   Z O S T A Ń   J E D N Y M   Z   N A S  !!!
Witajcie!
Menu witryny SP Nr 9
Menu witryny Gim Nr 6
link

SKKT "Tramp"
tramp
      Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne "TRAMP" istnieje od 1999r. Opiekę nad nim sprawuje p. Jarosława Lasek.
      Celem działalności koła jest rozwijanie zamiłowań krajoznawczych wśród uczniów oraz zachęcanie ich do uprawiania turystyki w myśl hasła "to nie sztuka być turystą, lecz turystą być - to sztuka".
      SKKT skupia uczniów, którzy pragną być prawdziwymi turystami, szukają wielkiej przygody, chcą stale sprawdzać samych siebie, potrafią walczyć ze zmęczeniem i własnym wygodnictwem.
      Turystyka jest doskonałą formą wypoczynku, umożliwiającą różnorodne przeżycia estetyczne i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu. Wyzwala także w uczniach aktywność i energię życiową, kształtuje pozytywne cechy charakteru, pomaga w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich.
      Uprawianie turystyki, to nie tylko sama wędrówka, ale i zdobywanie podczas niej wiedzy o regionie i kraju, popartej osobistym kontaktem z krajobrazem, z dokumentami przeszłości i rysującą się wizją przyszłości.
      Działalność SKKT jest aktywnym elementem uzupełniającym edukację uczniów.

Z turystycznym pozdrowieniem
Opiekun SKKT

tramp
document   Kalendarz Imprez Turystyki Kwalifikowanej   document
tramp

arrow_text  Chcesz wiedzieć więcej, odwiedź stronę → http://www.zamosc.pttk.pl/  document

Biuletyn Informacji Publicznej
oko  Zobacz galerie zdjęć !  
Kalendarz
link