CÓŻ WSPANIALSZEGO NAD PIĘKNIE UKSZTAŁTOWANEGO CZŁOWIEKA !
P R Z Y J D Ź  !!!    Z O B A C Z  !!!    I   Z O S T A Ń   J E D N Y M   Z   N A S  !!!
Witajcie!
Menu witryny SP Nr 9
Menu witryny Gim Nr 6
link

S T A T U T   Szkoły Podstawowej Nr 9
statut

   W skład szkoły w Zamościu z siedzibą przy ul. Kalinowej 5a wchodzą:

   a) Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu,
       z siedzibą w Zamościu - ul. Kalinowa 5a,
   b) Gimnazjum Nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu,
       z siedzibą w Zamościu - ul. Kalinowa 5a.
   Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Zamość. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.
   Każda ze szkół posiada odrębny sztandar, logo oraz hymn. Sztandary szkół są prezentowane przez odrębne Poczty Sztandarowe w trakcie uroczystości państwowych, obchodów świąt narodowych, uroczystości szkolnych oraz innych ważnych wydarzeń z życia społeczności szkolnej.
   Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie przyjmując, że oświata Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa.

statut

arrow_text  Czytaj więcej → Statut Szkoły Nr 9 w Zamościu  document

Biuletyn Informacji Publicznej
oko  Zobacz galerie zdjęć !  
Kalendarz
link