CÓŻ WSPANIALSZEGO NAD PIĘKNIE UKSZTAŁTOWANEGO CZŁOWIEKA !
P R Z Y J D Ź  !!!    Z O B A C Z  !!!    I   Z O S T A Ń   J E D N Y M   Z   N A S  !!!
Witajcie!
Menu witryny SP Nr 9
Menu witryny Gim Nr 6
link

Świetlica SP Nr 9
świetlica

   W szkole działa świetlica, do której uczęszczają głównie uczniowie z klas młodszych.
   Świetlica czynna jest od godziny 6.45-17.00, zapewniając wychowankom stałą opiekę przed lekcjami i po ich zakończeniu.
świetlica

   Dziećmi opiekuje się wykwalifikowana kadra pedagogiczna:
            * Dorota Dubas
            * Marzena Hałas
            * Wiesława Klimczuk
            * Barbara Łuczuk
            * Magdalena Pieniak-Mizerska
            * Jadwiga Sasyn
            * Beata Sowa
            * Ewa Świątkowska

   Wszystkie panie mają przygotowanie pedagogiczne z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej oraz ukończone studia podyplomowe o kierunku: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
   Zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny Plan Pracy Świetlicy oraz Rozkład materiału edukacyjnych zajęć świetlicowych. W trosce o wszechstronny rozwój uczniów organizowane są zajęcia ruchowe w formie zabaw, gier i zabaw na świeżym powietrzu. Dzieci mają też możliwość miłego spędzania czasu z rówieśnikami bawiąc się, śpiewając, grając na instrumentach perkusyjnych, wykonując ciekawe prace plastyczno-techniczne oraz grając w gry stolikowe.
   Realizowane są także zadania dydaktyczne, dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Uczniowie, którzy mają trudności w nauce, mogą liczyć na pomoc wychowawczyń. Odrabiają pracę domową, wykonują też dodatkowe ćwiczenia, mające na celu pomoc w przyswojeniu treści sprawiających im największe problemy.
   Chętni uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach kół: plastycznego i wokalno-tanecznego. Zdobyte umiejętności prezentują podczas apeli oraz uroczystości szkolnych. Biorą też udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
   W trakcie roku szkolnego organizowane są różnego rodzaju konkursy, np. Konkurs Piosenki Dziecięcej, Międzyszkolny Konkurs Poetycki, Turniej Wiedzy o Zamościu oraz konkursy plastyczne.
   Świetlica współpracuje z Przedszkolem Nr 14 w Zamościu, wymieniając się swoimi doświadczeniami oraz zapraszając się wzajemnie na przygotowywane uroczystości.

    Regulamin świetlicy szkolnej   arrow_menu czytaj ... document

    Zajęcia prowadzone w świetlicy SP Nr 9 w r. szk. 2017/2018   arrow_menu czytaj ... document

    Zobacz więcej w galerii zdjęć...!!!

    Zajęcia świetlicowe   arrow_menu zobacz więcej ... aparat

    Jesienny Teatrzyk   arrow_menu zobacz więcej ... aparat

    Jesień w szkolnej świetlicy   arrow_menu zobacz więcej ... aparat

    Czytamy dzieciom   arrow_menu zobacz więcej ... aparat

    Kiermasz bożonarodzeniowy   arrow_menu zobacz więcej ... aparat

    Św. Mikołaj w świetlicy   arrow_menu zobacz więcej ... aparat

    Jasełka bożonarodzeniowe   arrow_menu zobacz więcej ... aparat

    Ogólnopolska świetlicowa wymiana pocztówek   arrow_menu czytaj więcej ... document

    Zimowe zajęcia na świetlicy   arrow_menu zobacz więcej ... aparat

    Szkolny konkurs piosenki dziecięcej   arrow_menu zobacz więcej ... aparat

    Obejrzyj film...!!!

    Przedstawienie teatralne   arrow_menu zobacz film ... camera

świetlica świetlica
Biuletyn Informacji Publicznej
oko  Zobacz galerie zdjęć !  
Kalendarz
link