CÓŻ WSPANIALSZEGO NAD PIĘKNIE UKSZTAŁTOWANEGO CZŁOWIEKA !
P R Z Y J D Ź  !!!    Z O B A C Z  !!!    I   Z O S T A Ń   J E D N Y M   Z   N A S  !!!
Witajcie!
Menu witryny SP Nr 9
Menu witryny Gim Nr 6
link

Z E B R A N I A  I  K O N S U L T A C J E   2017/2018
zebrania
T E R M I N Y   S P O T K A Ń
w roku szkolnym 2017/2018
ZEBRANIA
KONSULTACJE
12.09.2017r.
- kl. 1 SP - godz. 17.00
19.09.2017r.
- kl. 2-3 SP i 4-6 SP - godz. 17.00
20.09.2017r.
- kl. 7 SP i 2-3 Gim - godz. 17.00
22.11.2017r.
- kl. 1-7 SP i 2-3 Gim - godz. 17.00
22.11.2017r.
- kl. 1-7 SP i 2-3 Gim - godz. 17.45-19.00
10.01.2018r.
- kl. 1-7 SP i 2-3 Gim - godz. 17.00-18.30
15.02.2018r.
- kl. 1-7 SP i 2-3 Gim - godz. 17.00
25.04.2018r.
- kl. 1-7 SP i 2-3 Gim - godz. 17.00-18.30
16.05.2018r.
- kl. 1-7 SP i 2-3 Gim - godz. 17.00

     Zebrania - związane są z cyklem roku szkolnego, odbywają się w sali lekcyjnej z wychowawcą, czasem są poprzedzone zebraniem ogólnym, poświęcone są zazwyczaj sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w danej klasie.

     Konsultacje - organizowane są w celu umożliwienia rodzicom bezpośredniego kontaktu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, czasem poprzedzone są zebraniami ogólnymi, w trakcie konsultacji każdy nauczyciel pełni dyżur w wyznaczonej sali w godz. 17:00-19:00.

Biuletyn Informacji Publicznej
oko  Zobacz galerie zdjęć !  
Kalendarz
link